Hôm nay, Ngày
Hình ảnh
Phương pháp thuyết trình trong giáo dục
Cập nhật: 4/7/2013 2:02:04 PM

Nhóm phương pháp thuyết trình được giảng viên thường xuyên sử dụng nhất, trong khi đó, các phương pháp mới như phương pháp đóng vai, dạy học theo tiếp cận môđun, dạy học bằng grap, dạy học theo dự án, dạy học qua mạng, nghiên cứu điển hình, phần lớn số ý kiến cho rằng giảng viên còn rất hiếm khi sử dụng hoặc chưa sử dụng.


Trang : [1]
Tài liệu trực tuyến
Thông tin hữu ích
Website các đơn vị
Đối tác liên kết: Đất sạch trồng rau - Trồng rau thủy canh